Modulet til håndtering af fejl og afvigelser sikre dig effektive interne processer.

  • Registrér fejlen/afvigelsen -> Vælg produkt/service, proces, projekt eller type af sikkerhedsbrist og notér problemet og ‘her og nu’ løsningen.
  • Tildel ansvaret for sagen til en medarbejder der har bolden mht. at undersøge sagen nærmere og finde ind til hovedårsagen mv.
  • Den ansvarlige medarbejder registrere efterfølgende årsagen til fejlen/afvigelsen i systemet og undersøger og notére om der er risiko for at det kan ske igen.
  • Hvis der er risiko for at det kan ske igen opretter og igangsætter den ansvarlige et forbedringsforslag med det formål at minimerer denne risiko for gentagelse.
  • Sagen lukkes.
  • Systemet måler og analysere antal og fejl/afvigelsestyper, og gennem detaljeret grafisk drill-down analyse, får du et komplet overblik over præcist hvor de største problemer har været og over tid kan denne information systematisk anvendes til at sikre størst mulig effektivitet i dine interne processer.

Video præsentation