Modulet til styring af forbedringer (*BIP’s) hjælper dig til effektivt at gennemføre forbedringer af din virksomhed og produkter.

  • Registrér BIP’en -> Indtast en overskrift, vælg grundlaget for BIP’en (klage, medarbejderobservation mv.) Vælg hvad der kan forbedres (facilitet, produkt, proces mv.) beskriv hvad ‘problemet’ er idag og indtast dit forslag til hvordan det kan forbedres.
  • Tildel ansvaret for forbedringsforslaget til en medarbejder der har bolden mht. at koordinere og gennemføre forbedringen.
  • Den ansvarlige medarbejder vælger (hvis nødvendigt) et team, beskriver problemet i detaljer, bestemmer hvad den ‘indtilvidere’ løsning skal være, undersøger årsagen til at problemet er der, fastlægger den endelige løsning, implementerer løsningen og varificere at den har den ønskede effekt, sikre sig gennem vidensdeling at lignende sutuationer ikke opstår, og til sidst kan den ansvarlige lykønske teamet for at forbedringen nu er gennemført.
  • Ovenstående metode der anvendes i Wismatix QMS Manager understøtter fuldt ud 8D processen.
  • Sagen lukkes.
  • Systemet måler og analysere antal og forbedringstyper, og gennem detaljeret grafisk drill-down analyse, får du et komplet overblik over præcist hvor mange og indenfor hvilke områder du har genneført forbedringer af din virksomhed. Denne viden kan du anvende som inspiration og motivation til medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere så der i det hele gennemføres yderligere forbedringer til alles fordel. Dette er også en effektiv metode til at dokumentere at du løbende forbedrer din virkdomhed og dennes produkter til fordel for både nuværende og kommende kunder.

* BIP = Business Improvement Proposal

Video præsentation