Modulet til proceshåndtering.

  • Procesdokumentation inkl.
  • vedhæftning af procesdiagrammer/beskrivelser,
  • miljøaspekter,
  • arbejdsmiljørisici og
  • risikostyring i relation til kvalitetsstyring.

Video præsentation