Modulet til håndtering af produkter.

  • Opdel produkter i kategorier og typer.
  • Tilføj primær og sekundær leverandør.

Video præsentation