Modulet til håndtering af leverandørfejl hjælper dig med at løfte kvaliteten fra dine leverandører.

  • Registrér fejlen -> Vælg leverandør og notér problemet og ‘her og nu’ løsningen.
  • Tildel sagen til en medarbejder ansvarlig der har bolden mht. at undersøge sagen nærmere og i samarbejde med leverandøren finde ind til hovedårsagen mv.
  • Den ansvarlige medarbejder registrere efterfølgende årsagen til fejlen i systemet og undersøger og notére om der er risiko for at det kan ske igen.
  • Hvis der er risiko for at det kan ske igen opretter og igangsætter den ansvarlige et forbedringsforslag rettet mod leverandøren med det formål at minimerer denne risiko for gentagelse.
  • Sagen lukkes.
  • Systemet måler og analysere antal og fejltyper og, gennem detaljeret grafisk drill-down analyse, får du et komplet overblik over præcist hvor de største problemer har været og over tid kan denne information systematisk anvendes til yderligere at løfte kvaliteten fra dine leverandøren.

Video præsentation