Vilkår og Betingelser

Disse vilkår og betingelser (vilkår/betingelser) er gældende fra 1. november. 2022 og erstatter alle tidligere versioner.

Om Wismatix

Wismatix LLC (Wismatix/os/vi) leverer produkter, tjenester, uddannelse og træning og generel information (vores tjenester/service) inden for områderne

 • Kvalitetsledelse,
 • Risikostyring,
 • Projektledelse,
 • Miljøhåndtering,
 • IT-sikkerhed,
 • Arbejdsmiljøledelse, og
 • Generel virksomhedsledelse

Vi driver vores tjenester på følgende domæner (vores domæner):

 • *.wismatix.net
 • *.wismatix.com
 • *.wismatix.co.uk
 • *.wismatix.eu
 • *.wismatix.dk

Som kunde kan du anvende, købe, tilmelde dig og/eller abonnerer på, en eller flere af vores tjenester.

Vores Tjenester tilbydes som Business to Business ydelser, og alle priser er angivet uden moms.

Al brug af vores tjenester er underlagt disse vilkår, som kunden (du) er forpligtet til at acceptere, før du bruger en eller nogen af vores tjenester.

Når du repræsenterer en virksomhed, garanterer du personligt, at du lovligt kan acceptere disse vilkår på vegne af virksomheden.

Du skal, når du anvender, køber, tilmelder dig og/eller abonnerer på nogen af vores tjenester på vegne af din virksomhed, også acceptere vores Privatlivspolitik.

Brug af vores tjenester

I forbindelse med at du anvender, køber, tilmelder dig og/eller abonnerer på nogen af vores tjenester, giver vi kunden (dig) en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at bruge tjenesten/disse tjenester.

Tjenesten/disse ydelser må derfor ikke anvendes på vegne af andre til at udføre nogen databehandling eller andre ydelser for andre end kundens egen reelt tildelte brugsret til ydelsen/disse ydelser.

Login og adgangskoder til enhver og alle vores tjenester er at betragte som personlige og må derfor ikke deles med andre.

Kunden må ikke overføre hele eller dele af dit abonnement til en tredjepart uden juridisk skriftligt samtykke fra Wismatix.

Pris og betalingsbetingelser

Priser fundet på vores domæner er angivet uden moms.

Wismatix har ret til at ændre sammensætningen, indholdet og priserne på vores tjenester med meddelelse via e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside.

Faktureringsperioden er angivet i hver af vores tjenester.

Fakturering sker via e-mail eller online direkte. Betalingsbetingelserne er “Forfalder ved modtagelse”, medmindre andet er angivet på fakturaen.

I tilfælde af manglende betaling vil kunden hurtigst muligt modtage en betalingsmeddelelse, der beder om betaling.

Yderligere handlinger i tilfælde af manglende betaling vil fremgå af fakturaen eller via e-mail.
– yderligere gebyrer og renter kan/vil blive tillagt i tilfælde af forsinket/manglende betaling!
– Wismatix har ret til at annullere tjenesten i tilfælde af forsinket/manglende betaling!

Aftalevilkårenes varighed

Disse vilkår gælder, så længe du som kunde anvender, er registreret for et køb, er tilmeldt, og/eller abonnerer på nogen af vores tjenester.

Fortrydelses- og refusionsrettigheder.

Kunden kan til enhver tid annullere en Tjeneste, og der vil ikke blive opkrævet fremtidige betalinger. Allerede betalte tjenester refunderes ikke, og der gives adgang indtil udgangen af den fakturerede periode.

Vores tjenester tilbydes kun som business-to-business. Når et køb er gennemført af kunden, gælder ingen fortrydelsesret, medmindre andet er angivet.

Afbestilling og overførsel

Kunden kan til enhver tid skriftligt annullere en tjeneste ved fremsendelse af en e-mail til en af nedenstående adresser i henhold til kundens placering.

 • USA, CA, ZA, AU og NZ: accounting@wismatix.com
 • Storbritannien: accounting@wismatix.co.uk
 • EU & EFTA: accounting@wismatix.eu
 • Andre: accounting@wismatix.com

Wismatix har ret til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller straks hvis kunden overtræder disse vilkår eller ved forsinket/manglende betaling.

Wismatix har ret til frit at overføre sine rettigheder og eventuelle forpligtelser til kunden selv, til en virksomhed, tilknyttet virksomhed eller enhver tredjepart.
Vi har også ret til at bruge underleverandører til hele eller nogle dele af vores tjenester, herunder datalagring og databehandling.

En liste over vores underleverandører, der anvendes til databehandling, kan erhverves efter anmodning.

Kundedata

De oplysninger, som kunden indtaster i vores tjenester eller på anden måde deler med os, behandles som fortrolige. De må kun videregives til tredjemand, hvis de er offentligt tilgængelige, eller hvis vi er pålagt at gøre det af en myndighed, domstol, eller hvis vi anser det for rimeligt i forbindelse med lovkrav, kundens konkurs eller lignende.

Wismatix kræver, at enhver offentlig myndighed, der anmoder om kundedata, overholder alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i vores tjenester kan dog bruges anonymt til statistiske formål og til levering af visse funktioner og funktioner.

Alle oplysninger, som kunden indtaster i vores tjenester eller på anden måde deler med os (opslag, kommentarer, spørgsmål, e-mails, etc.) betragtes af os som ‘gratis at bruge’ uden yderligere kompensation overfor kunden.

Kundens adgang til egne data

Kunden har fuld adgang til egne data. Hvis et abonnement udløber eller opsiges, kan kunden anmode om at få leveret sin database. Dette skal ske skriftligt via e-mail til en af nedenstående e-mailadresser i henhold til kundens placering:

 • USA, CA, ZA, AU og NZ: support@wismatix.com
 • Storbritannien: support@wismatix.co.uk
 • EU & EFTA: support@wismatix.eu
 • Andet: support@wismatix.com

Ved udløb/opsigelse gemmer vi data i 3 måneder, hvorefter de slettes.
I tilfælde af manglende betaling kan adgangen til vores tjenester annulleres, og data frigives først efter betaling har fundet sted.

Opdateringer og driftsstabilitet

Wismatix forbeholder sig retten til løbende at opdatere og ændre vores tjenester. Målet er at gennemføre disse opdateringer, så de ikke forstyrrer kundens adgang til tjenesten. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke adgangen til en tjeneste, mens der foretages opdateringer. Wismatix stræber efter den højest mulige driftsstabilitet for vores tjenester, men garanterer ikke for dette.

E-mail udsendelse

Wismatix har ret til at sende e-mails til kunden med information om serviceopdateringer, nye funktioner, ny funktionalitet, support, nye tjenester osv., der anses for at være af legitim interesse for kunden. Wismatix forbeholder sig også retten til at sende annoncer på vegne af tredjeparter i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid annulleres ved at klikke på ‘afmeld’-linket i de sendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler følgende ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af vores tjenester er helt på eget ansvar. Wismatix kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der opstår i forbindelse med brugen af og/eller adgangen til vores tjenester.

Wismatix fraskriver sig også ansvar for problemer og tab som følge af omstændigheder uden for Wismatix’ kontrol. Dette gælder, men er ikke begrænset til, situationer såsom strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hackerangreb, vira eller anden form for force majeure.

Wismatix er udelukkende ansvarlig for forsætlig eller groft uagtsomhed, og det maksimale ansvar over for kunden kan og må aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af den pågældende tjeneste.
Brug af vores tjenester, herunder manuel eller automatisk upload af stamdata eller anden assistance fra Wismatix support, og anden kommunikation med Wismatix generelt, må kun ses som vejledende, sker på eget ansvar og Wismatix kan ikke holdes ansvarlig for dette. Kunden er selv ansvarlig for at verificere de oplysninger og informationer der sendes til Wismatix eller uploades til/indtastes i vores tjenester. Indtastniger, opdateringer samt sletning af information i vores tjenester udført af kunden, kundens medarbejdere, eller Wismatix support på vejne af, eller på opfordring fra kunden betragtes som udført helt og holdent på kundens eget ansvar.

Ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet, ejer Wismatix ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til vores tjenester. Al brug kræver vores skriftlige samtykke. Ingen immaterielle rettigheder til nogen af vores tjenester overføres til kunden på noget tidspunkt, medmindre andet er skriftligt aftalt. Kunden giver Wismatix og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra persondata) uploadet af kunden i det omfang, det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle vores eksisterende såvel som nye tjenester, og til markedsføringsformål. Kunden garanterer, at alt materiale, der uploades, ikke krænker tredjeparters rettigheder eller overtræder gældende lov eller regler.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, bedes du kontakte os på en af nedenstående adresser i henhold til placering.

 • USA, CA, ZA, AU og NZ: info@wismatix.com
 • Storbritannien: info@wismatix.co.uk
 • EU og EFTA: info@wismatix.eu
 • Andre: info@wismatix.com