Europe (EU & EFTA)

Wismatix LLC

Totleben Blvd. 53-55,
1606 Sofia
Bulgaria

Phone: BG: +359 2 491 7449 / DK: +45 8198 9815
E-mail: info@wismatix.eu
E-mail Support: support@wismatix.eu

Opening hours:
Monday – Friday: 8:00 to 17:00 Central European Time
Monday – Friday: 9:00 to 18.00 Eastern European Time